Ślub cywilny w Ambasadzie RP w Lizbonie

Ślub w Lizbonie Portugalii sesja zdjęcia fotograf Lizbona Portugalia wesele

Ile kosztuje ślub cywilny przed Konsulem RP w Lizbonie, jakie dokumenty są potrzebne oraz o czym musimy wiedzieć, gdy decydujemy się wziąć ślub cywilny w Lizbonie? Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu wszystkie potrzebne i aktualne informacje odnośnie ślubu cywilnego zawieranego przed Konsulem RP w Ambasadzie RP w Lizbonie. Jeśli planujecie ślub w Portugalii, to koniecznie sprawdźcie te informacje, gdyż to właśnie one są ważne na początku. 

Ślub cywilny w Lizbonie – potrzebne dokumenty

Osoby, które są się pobrać w Portugalii i wziąć ślub cywilny w Ambasadzie RP w Lizbonie muszą skompletować następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość (paszport lub dowód osobisty) – do wglądu
  • skrócone odpisy aktów urodzenia
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (są to przede wszystkim odpisy aktów stanu cywilnego: odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka, aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub unieważnieniu, albo prawomocne orzeczenia sądów: o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, o rozwodzie, o unieważnieniu małżeństwa, o nieistnieniu małżeństwa)
  • zapewnienia o tym, że osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone osobiście przed Konsulem RP w Lizbonie. Zgodnie z art. 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od złożenia ww. zapewnień. Można jednak zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeśli przemawiają za tym ważne względy.
  • ew. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, jeśli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Po skompletowaniu powyższych dokumentów należy ich kopie wysłać drogą internetową do Ambasady RP w Lizbonie, a oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu ślubu.

Zgodnie z nowym prawem (obowiązuje od marca 2015) w okresie min. 1 miesiąc, max. 6 miesięcy należy osobiście pojawić się przed Konsulem RP w Lizbonie. Nie można wysłać potwierdzonych dokumentów notarialnie, złożyć ich przez znajomych lub wysłać skanów. Trzeba odwiedzić Lizbonę zatem jeszcze przed ślubem.

Ślub cywilny w Lizbonie

Ślub cywilny w Ambasadzie RP w Lizbonie – cena i informacje

Opłata konsularna za wzięciu ślubu przed Konsulem RP w Lizbonie wynosi 500 Euro – opłata może być zapłacona w dniu ślubu. Ślub cywilny w Ambasadzie RP w Lizbonie bierze się w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Jeśli potrzebujecie pomocy ze znalezieniem polskich świadków w Lizbonie, to zapraszamy do tutaj: Polscy świadkowie na ślub w Lizbonie>>>

Ślub w Ambasadzie RP w Lizbonie przebiega w przyjemnej i kameralnej atmosferze. Po ślubie jest możliwość wzniesienia toastu lampką szampana. Sala, w której odbywa się uroczystość ma stonowany i prosty wystrój, jest w niej miejsce dla kilku gości weselnych. Uroczystość ślubu w Ambasadzie RP w Lizbonie warto uwiecznić na dobrych zdjęciach, czytaj więcej: fotograf w Lizbonie>>> Sama uroczystość ślubu zajmuje ok 15-20 minut.

Ślub w Lizbonie Portugalii sesja zdjęcia fotograf Lizbona Portugalia wesele

Prezentowane na tej stronie informacje są aktualne na kwiecień 2015. Pochodzą one ze strony www.lizbona.msz.gov.pl Zdjęcia prezentowane w tym tekście pochodzą z pierwszego bloga fotograficznego z Portugalii: www.portugalia-inspiruje.pl

Dodaj nowy komentarz

Imię jest wymagane.
Adres email jest wymagany.
Nieprawidłowy adres URL. (http://example.com)